Najít kamarády
zažít dobrodružství

Pojďme volit v prezidentských volbách

7. 1. 2013 Vše

Jako skautky a skauti jsme, v souladu s principy skautingu, povinni podílet se na rozvoji společnosti, jejíž jsme součástí.Jednou ze základních možností, jak tuto povinnost naplňovat, je volit v demokratických volbách své představitele.

Pojďme volit v prezidentských volbách

Jako skautky a skauti jsme, v souladu s principy skautingu, povinni podílet se na rozvoji společnosti, jejíž jsme součástí.

Jednou ze základních možností, jak tuto povinnost naplňovat, je volit v demokratických volbách své představitele. Výkonná rada Junáka a Náčelnictvo Junáka proto vyzývají všechny vedoucí, činovníky, rovery a rangers i další dospělé členky a členy Junáka, aby nepodlehli ve společnosti rozšířenému znechucení z politického dění a v duchu hesla „sám řiď svůj člun“ zakladatele skautského hnutí Roberta Baden-Powela zodpovědně využili svého volebního práva v nastávajících dvou kolech prezidentské volby.

Volit není pouze právo, ale i naše povinnost vůči chlapcům a děvčatům ve skautských oddílech. A projev odpovědnosti za budoucnost demokracie, kterou skauti a skautky vždy cítili a osvědčili ji i ve druhém a třetím odboji.

Jděte v lednu volit a volte, jak dovedete nejlépe.

Michala K. Rocmanová – Káča, náčelní Junáka
Marek Baláš – Čiča, náčelník Junáka
Josef Výprachtický – José2, starosta Junáka