Najít kamarády
zažít dobrodružství

Pomáhat lidem okolo

19. 10. 2011 Vše

Aby toho nebylo málo, máme tu dalšího oceněného skauta. Vavříny slávy tentokrát sbírá Martin Holub, člen skautského střediska Zlatá růže z Jindřichova Hradce. Martin převzal 13.10.2011 v Táboře Národní cenu Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v kategorii sociální pracovník. A i když o této ceně možná slyšíte poprvé, znamená to, že Martin odvádí kus hodně dobré práce.

Pomáhat lidem okolo

Aby toho nebylo málo, máme tu dalšího oceněného skauta. Vavříny slávy tentokrát sbírá Martin Holub, člen skautského střediska Zlatá růže z Jindřichova Hradce. Martin převzal 13.10.2011 v Táboře Národní cenu Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v kategorii sociální pracovník. A i když o této ceně možná slyšíte poprvé, znamená to, že Martin odvádí kus hodně dobré práce.

Na stránkách občanského sdružení Domov Pístina, kde Marin Holub pracuje, se dále píše:

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR udělila tuto cenu poprvé. Jejím smyslem je zviditelnit a ocenit práci jednotlivců – pracovníků sociálních služeb, zvýšit prestiž a společenské uznání těchto profesí. Účelem je podpora pozitivní motivace zaměstnanců v tomto nelehkém povolání a jejich prostřednictvím pak rozvoj a zvyšování kvality sociálních služeb v České republice.

„Práce pana Holuba je v každodenní praxi velmi kvalitní a inovativní“, sdělil Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Domova Pístina. Jak dále dodal: „Cena je velmi významným oceněním nejen pro pana Holuba samotného, ale současně i pro zařízení Domov Pístina.“ 

Martin Holub je absolvent Sociálně právní akademie v Prachaticích, sociální pracovník s mnohaletou praxí, v současnosti vedoucí sociálního úseku v Pístině – domově pro osoby se zdravotním postižením. Ve své praxi se specializuje především na práci s lidmi s mentálním postižením (a seniory), především pak na individuální plánování, tréninky dovedností pro běžný život, zvyšování kvality života v sociálních službách apod. Aktivně se podílí na současné reformě sociálních služeb v ČR (expertní spolupráce s MPSV). Působí i jako konzultant, lektor a auditor kvality v sociálních službách. Zajímají ho lidská práva, mezilidská komunikace, týmová práce i zážitková pedagogika. Je členem týmu zážitkového kurzu Labyrint člověčenstva. Skaut, v minulosti instruktor řady vzdělávacích i motivačně zážitkových kurzů Junáka a vedoucí roverského kmene. Má rád systém, věci dotažené k dokonalosti a věří ve schopnosti mladých lidí.

Martinovi gratulujeme a děkujeme za jeho prospěšnou práci u skautů i v Domově Pístina.