Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti a skautky vědí, jak dodržovat zásady bezpečnosti

19. 8. 2014 Vše

Jak správně zacházet s pracovními nástroji tak, aby se snížilo nebezpečí úrazu, se učí skauti a skautky už od útlého věku. Aby ne, při práci v přírodě se přeci jen můžeme setkat s větším rizikem než doma na kanapi. Rizikům je ale možné správným jednáním do určité míry předcházet. A pokud se přese všechnu opatrnost a zodpovědnost něco přihodí, i v tomto případě si skauti a skautky zvládnou s chladnou poradit, protože výuka zdravovědy je nedílnou součástí skautského programu. Ne nadarmo zní heslo skautů a skautek: „Buď připraven/a!“

Skauti a skautky vědí, jak dodržovat zásady bezpečnosti

repro: Česká televize

Jak správně zacházet s pracovními nástroji tak, aby se snížilo nebezpečí úrazu, se učí skauti a skautky už od útlého věku. Aby ne, při práci v přírodě se přeci jen můžeme setkat s větším rizikem než doma na kanapi. Rizikům je ale možné správným jednáním do určité míry předcházet. A pokud se přese všechnu opatrnost a zodpovědnost něco přihodí, i v tomto případě si skauti a skautky zvládnou s chladnou poradit, protože výuka zdravovědy je nedílnou součástí skautského programu. Ne nadarmo zní heslo skautů a skautek: „Buď připraven/a!“

Podívejte se na související reportáž v Událostech ČT