Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti a skautky žehlí kroje a šátky, blíží se Skautský den

17. 4. 2019 Vše

Svátek svatého Jiří, 24. duben, je každoročně i svátkem skautů a skautek. Zakladatel skautingu lord Baden-Powell totiž tohoto světce, rytíře symbolizujícího vítězství dobra nad zlem, zvolil patronem všech skautů. Skauti a skautky ho nejčastěji slaví tím, že si na sebe do školy či zaměstnání vezmou skautský šátek, nebo obléknou kroj. Pořádají ale i nejrůznější akce a připravují dobročinné projekty.

Skauti a skautky žehlí kroje a šátky, blíží se Skautský den

Foto: Skautské středisko Štika Turnov

„Čeští skauti slaví Skautský den často tak, že se sejdou v krojích, ať už pro hromadnou fotku na náměstí, nebo u svátečního ohně. V zahraničí je kromě velkých setkání běžné i obnovování skautského slibu nebo slavnostní průvody. Svátek je pro skauty a skautky příležitostí připomenout si hodnoty, na nichž skauting stojí, jako je čest, odvaha nebo pomoc druhým,” vysvětluje mluvčí českých skautů Barbora Trojak.   

Oslavy Skautského dne mají v Česku různorodou podobu. Olomoučtí skauti plánují společné darování krve, v Liberci tradiční lampionovou plavbu po přehradě, během které budou i uklízet břehy, brněnští skauti a skautky chystají hromadný sraz na Moravském náměstí, ostravští zase dobrodružnou městskou hru, v některých obcích se koná den otevřených dveří ve skautské klubovně, setkání u Stromu svobody nebo společná snídaně bývalých i současných členů oddílu.

Skautské středisko Velké Meziříčí

Svatý Jiří je patronem Anglie, kde skauting v roce 1907 vznikl. To ale není jediný důvod, proč Robert Baden-Powell tohoto patrona skautům vybral. Považoval postavu za dobrý vzor, chtěl, aby se skauti a skautky také vyznačovali odvahou a ochotou překonat sebe sama, přemoci strach a postavit se jakékoli překážce. Alegorie o poraženém draku je také výzvou k aktivnímu hledání příležitostí k pomoci okolí.  S obdobím okolo svátku svatého Jiří se proto tradičně pojí dobré skutky: již na začátku dubna mnohé oddíly vyrazily na jarní úklidy přírody a veřejného prostoru, od 19. dubna pak po celý měsíc probíhá i celostátní projekt Skautský dobrý skutek. Ten nabízí skautům a skautkám příležitost vykonat společně něco většího, než na co by stačily pouze síly jednotlivce. Ve skupině se zamyslí, jak by chtěli svému okolí prospět, aktivitu si sami naplánují a pak i realizují.

Letošní Skautský den je o to výjimečnější, že probíhá v roce, kdy skauti a skautky oslavují významné mezníky: skauting u nás funguje svobodně po nejdelší dobu v celé své historii, Junák – český skaut překročil hranici 64 tisíc členů a členek a nepřetržitě tak roste již 13 let a v prosinci oslaví výročí 30 let od poslední obnovy během Sametové revoluce v roce 1989.

Skautský den v zahraničí

24. duben je někdy označován jako Mezinárodní den skautů, což ale není zcela přesné – přestože je svatý Jiří patronem skautů na celém světě, v některých kalendářích má svátek v jiný den.

Co nás ještě v dubnu čeká?
  • 27. dubna se skauti a skautky z celého Česka vydají na mohylu Ivančena v Beskydech, stejně jako každý rok si tu připomenou osudy skautů zavražděných nacisty.
Fotografie

Fotografie pro tiskové využití jsou k dispozici ZDE, prosíme o uvádění autorů.

Kontakt:

Barbora Trojak, tisková mluvčí | tel. +420 731 403 647 | mail: barbora.trojak@skaut.cz

Poznámka: V původní verzi zprávy byla u brněnské akce informace, že se koná na nám. Svobody – organizátoři ale místo konání změnili na Moravské náměstí.