Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti znovu obsadí benzínky. Bojují tak proti leukémii

17. 9. 2017 Vše

 O víkendu 15. – 17. září se dvě desítky čerpacích stanic po celé republice opět zaplní skauty v „krvavě“ rudých tričkách. Uskuteční se totiž jubilejní 20. ročník sbírky Společně proti leukémii!. Skauti a skautky budou projíždějícím autům umývat okna a řidiči jim na oplátku mohou do zapečetěné kasičky vhodit dobrovolný příspěvek.

Skauti znovu obsadí benzínky. Bojují tak proti leukémii

 O víkendu 15. – 17. září se dvě desítky čerpacích stanic po celé republice opět zaplní skauty v „krvavě“ rudých tričkách. Uskuteční se totiž jubilejní 20. ročník sbírky Společně proti leukémii!. Skauti a skautky budou projíždějícím autům umývat okna a řidiči jim na oplátku mohou do zapečetěné kasičky vhodit dobrovolný příspěvek. Do dnešního data skauti na boj proti leukémii vybrali již osm a půl milionu korun.

Cílem sbírky je pomoc lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Výtěžek získaný od řidičů po skončení sbírky poputuje na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně. Slouží k rozšiřování Českého národního registru dárců kostní dřeně,“ uvedla mluvčí sbírky a skautka Lucie Kolischová.

Zatímco samotnou transplantaci hradí zdravotní pojišťovny, vyhledání vhodného dárce – a s tím spojené vytvoření registru potenciálních dárců kostní dřeně – je hrazeno pouze z prostředků, které se podaří nadaci získat od dárců a sponzorů. Jen vyšetření důležitých transplantačních HLA znaků nových dárců každoročně přijde na tři miliony korun. Peníze vybrané skauty slouží právě k úkonům nutným před samotnou operací.

Sbírka Společně proti leukémii, kterou pořádá Junák – svaz skautů a skautek ČR a Nadace pro transplantace kostní dřeně, se poprvé uskutečnila v roce 1998. „Za devatenáct předchozích ročníků skauti a skautky přispěli na účet nadace částkou přesahující 8 a půl milionu korun. Věříme, že brzy s pomocí řidičů přesáhneme devátý milion,“ dodala Kolischová.

Letos se sbírky účastní starší skauti a skautky (takzvaní roveři a rangers) na pětadvaceti benzínových stanicích po celém Česku – v Jihomoravském kraji (5x), Jihočeském kraji (3x), kraji Vysočina (3x), Moravskoslezském kraji (3x), Olomouckém kraji (3x), Pardubickém kraji (2x), Plzeňském kraji (3x) a ve Středočeském kraji (3x).

 „Jednou z hlavních myšlenek skautské výchovy je aktivní zájem o své okolí a pomoc druhým, proto se skauti a skautky každoročně věnují několika charitativním projektům,“ doplnil starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.