Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautky a skauti přivezou i letos plamínek Betlémského světla

13. 12. 2017 Vše

V sobotu 16. prosince 2017 si vánoční plamínek přeberou ve Vídni skautské delegace z celé Evropy, o den později, v neděli 17. prosince, se pak „rozjede“ vlaky po Česku. Během cesty se o něj starají skauti a skautky, díky kterým se dostane do všech regionů země.

Skautky a skauti přivezou i letos plamínek Betlémského světla

Petra Divišová - Pídý

V sobotu 16. prosince 2017 si vánoční plamínek přeberou ve Vídni skautské delegace z celé Evropy, o den později, v neděli 17. prosince, se pak „rozjede“ vlaky po Česku. Během cesty se o něj starají skauti a skautky, díky kterým se dostane do všech regionů země.

Betlémské světlo je symbol míru a přátelství a pro mnoho domácností nepostradatelná součást vánočních svátků. Cestu z Betléma do Vídně absolvuje letecky, v rakouské metropoli se pak předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Z Vídně tradičně přivážejí Betlémské světlo brněnští skauti a skautky, kteří také koordinují následný rozvoz vlaky po všech koutech Česka. Ten začíná v neděli 17. 12. ráno a skautští dobrovolníci se ho ujmou již po devětadvacáté. Mezi prvními si budou moci plamínek odnést návštěvníci nedělní ranní mše svaté v katedrálách v Brně (9h), Olomouci (10h) a Praze (10h). 

„Pomocí Betlémského světla bychom chtěli připomenout význam Vánoc jako svátků klidu a míru, jejich duchovní stránku, která v posledních letech ustupuje před tou materiální. Důležitým rozměrem akce je pro mě i spojování lidí a prolamování bariér mezi nimi,“ říká skautský vedoucí Jan Svoboda, celostátní koordinátor akce.

Na mnoha místních akcích si budou moci Betlémské světlo lidé připálit a odnést do svých domovů. Jejich organizátory jsou nejen skautské oddíly, ale také například dobrovolní hasiči nebo sousedské spolky.
„Betlémské světlo si letos vyzvedneme s naším oddílem benjamínků v Horažďovicích na nádraží a odvezeme ho do Sušice. Se staršími skautkami a skauty se pak vydáme na Mouřenec, ke kostelu sv. Mořice, kde se natáčela pohádka Anděl Páně. Místní sbor zazpívá vánoční koncert, světlem zapálíme tři svíce na adventním věnci a plamínek budeme rozdávat ve vlastnoručně vyrobených lucerničkách,“ popisuje letošní plány vedoucí skautského oddílu Gabrety Hartmanice, Petra Divišová. „Líbí se mi, že Betlémské světlo spojuje lidi, kteří se třeba vůbec neznají, je námětem ke společnému povídání. Každý rok je to příjemná součást adventu. A je fascinující, z jaké dálky se k nám plamínek dostane,“ dodává.
Další informace o místních akcích v různých krajích najdete zde: http://www.betlemskesvetlo.cz/app/mistni-akce.html

Mapu rozvozů po jednotlivých trasách i se všemi zastávkami najdete zde: http://www.betlemskesvetlo.cz/app/mapa.html

Betlémské světlo do Česka skauti přiváží již po dvacáté deváté. Myšlenka vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do tehdejšího Československa se Betlémské světlo dostalo až po pádu komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Kontakt: Barbora Trojak, tisková mluvčí, tel. 731 403 647, mail: barbora.trojak@skaut.cz

Partnery Betlémského světla jsou České dráhy a Český rozhlas.

Celou akci připravuje brněnské skautské středisko Řehoře Mendla s pomocí stovek skautských dobrovolníků a dobrovolnic po celé zemi.

Informace o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz a také na https://www.skaut.cz/skauting/nase-projekty/betlemske-svetlo.

Fotografie pro vaše využití najdete na našem Flickru, prosíme o důsledné uvádění autorky.