Najít kamarády
zažít dobrodružství

Spisovatel Miloš Zapletal převzal od Nadace Pangea cenu za celoživotní vychovatelské dílo

24. 4. 2013 Vše

„Za úsilí o nápravu věcí lidských“ byl oceněn Miloš Zapletal – spisovatel literatury pro mládež, autor mnoha skautských publikací (Encyklopedie her), skautský vůdce a dlouholetý skautský redaktor. Děkujeme a blahopřejeme!

Spisovatel Miloš Zapletal převzal od Nadace Pangea cenu za celoživotní vychovatelské dílo

„Za úsilí o nápravu věcí lidských“ byl oceněn Miloš Zapletal – spisovatel literatury pro mládež, autor mnoha skautských publikací (Encyklopedie her), skautský vůdce a dlouholetý skautský redaktor. Děkujeme a blahopřejeme!

Nadace Pangea uděluje cenu „Za úsilí o nápravu věcí lidských“ klíčovým dílům, významným projektům, iniciativám a osobnostem. Klíčovým kritériem pro udělení ceny je obecný přínos v duchu tohoto ušlechtilého životního kréda J. A. Komenského, příspěvek k prohloubení lidského rozměru civilizace. Miloš Zapletal cenu převzal společně s Jedličkovým ústavem v neděli 21. dubna v 19 hodin ve vinohradském divadle v rámci kulturního programu symbolicky nazvaného „Všemu navzdory“. 

Miloš Zapletal, skautskou přezdívkou Zet, přijal cenu přijal s neuvěřitelnou pokorou, která je patrná z jeho projevi:

Přiznám se, že jsem byl zpočátku na velkých rozpacích, zda ji vůbec mohu přijmout. Ne snad proto, že bych si jí nevážil, právě naopak, považuju ji za velkou čest. Ale věděl jsem, že by takovou poctu zasloužilo i mnoho jiných vychovatelů, někteří víc než já. Po dlouhém uvažování jsem došel k závěru, že cenu přijmu nikoli jen za sebe, ale za všechny skautské vůdkyně a vůdce, kteří věnují svůj volný čas dětem bez nároku na jakoukoli hmotnou odměnu. Všechny nás vedla a vede společná snaha přispět k tomu, aby v naší republice vyrůstali slušní, poctiví, pracovití mladí lidé ochotní dělat něco pro druhé,aniž by se hned ptali, co za to dostanou.