Najít kamarády
zažít dobrodružství

V sobotu 19. prosince začnou skautky a skauti rozvážet Betlémské světlo do všech regionů Česka. Koná se řada místních akcí, v Praze nově také na lodi

10. 12. 2015 Vše

V pátek 18. prosince v 15.00 vzplanou v pražské katedrále sv. Víta desítky svíček.

V sobotu 19. prosince začnou skautky a skauti rozvážet Betlémské světlo do všech regionů Česka. Koná se řada místních akcí, v Praze nově také na lodi

V pátek 18. prosince v 15.00 vzplanou v pražské katedrále sv. Víta desítky svíček. Betlémské světlo, které rakouští skauti vozí z Betléma a čeští skauti a skautky jako každým rokem z Vídně, symbolicky převezmou zástupci církví, Hlavního města Prahy a Českého rozhlasu. V sobotu pak skauti plamínek začnou rozvážet vlaky do všech koutů republiky.

Plamínek přivezený z Betléma předali v sobotu 12. 12. ve Vídni rakouští skauti skautským delegacím z celé Evropy, Česko jako každý rok zastupovali skauti a skautky z Brna. V pátek 18. 12. v 15.00 jej ve svatovítské katedrále převezmou významné osobnosti společenského života.  V sobotu 19. 12. pak budou Betlémské světlo skauti a skautky rozvážet vlaky do všech koutů Česka. Dostane se tak na stovky nádraží a náměstí, do městských úřadů, kostelů, skautských kluboven a dalších míst, kde si jej lidé budou moci od skautů převzít. Kromě rozvozu vlakem se bude rozdávat i při řadě regionálních akcí. Místa, na kterých si lidé mohou světlo vyzvednout, seznam vlaků a různých doprovodných akcí či bližší informace, jsou zveřejněny na webových stránkách www.betlemskesvetlo.cz.

Největší počet regionálních akcí se letos koná ve Středočeském kraji. Následuje kraj Ústecký, kde se letos koná 48 místních akcí. Jednou z nich je například Pohádkové odpoledne na děčínském zámku. -V sobotu 19. 12. od 17 hodin v Zimní jídelně zámku Děčín přečte paní kněžna dětem pohádku O slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. O přestávce si děti mohou vyrobit svícny a nakonec na glorietu v Růžové zahradě spolu se skauty rozsvítit Betlémské světlo.

Pražští skauti letos hlásí novinku – Betlémské světlo připluje do Prahy také po řece. Loď přivážející Betlémské světlo zakotví na Náplavce na pražské Výtoni 19. 12.2015 ve 13 hodin, kde bude součástí farmářského tržiště a kde jej budou pražští skauti rozdávat návštěvníkům trhů.

Další aktivitou, určenou všem Pražanům, je skautský stánek na Vánočních trzích na Náměstí Míru. V sobotu 19. 12. budou skauti od 13 hodin nejen rozdávat Betlémské světlo, ale bude zde fungovat i Betlémská pošta. Pokud někdo nemá možnost odnést si domů plamínek Betlémského světla, ve světle jeho plamínku bude mít možnost napsat vánoční přání svým přátelům, rodině a tímto způsobem jim Betlémského světla trochu předat. Nejen svíčky s Betlémským světlem, ale i vánoční pohledy budou zdarma připraveny pro Pražany a návštěvníky Prahy. Každý i donesený pohled bude opatřen pamětním razítkem Betlémského světla a prostřednictvím České pošty přímo odeslán. Pro děti bude připravena malá dílnička, kde mohou přání napsat a s pomocí vánočních razítek dotvořit.

Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy je rovněž v sobotu 19. 12. 2015 připravena tradiční jízda historickou tramvají, ve které bude také možné připálit si z lucerničky Betlémské světlo a obdržet pamětní kartičku. Přesný jízdní řád naleznete na webových stránkách www.dpp.cz  a www.praha.skauting.cz .

Spojení na koordinátory regionálních akcí vyhledáte na adrese www.betlemskesvetlo.cz. 

Betlémské světlo na Facebooku: https://www.facebook.com/betlemskesvetlocz

Junák – český skaut na Facebooku: https://www.facebook.com/skaut

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru pomocí betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou exilových skautů a skautek putovalo už v prosinci 1989  pod sochu sv. Václava v Praze.

Partnery Betlémského světla jsou Český rozhlas a České dráhy.

Junák – český skaut má více než 53 tisíc členů a je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Skauting je největší hnutí pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Více na www.skaut.cz.

Jitka Taussiková

tisková mluvčí
GSM: +420 604 867 970 

jitka.taussikova@junak.cz