Najít kamarády
zažít dobrodružství

Zástupci českých skautů se ve čtvrtek 6. srpna zúčastní slavnostního pietního aktu ve městech Hirošima a Nagasaki. Uplyne právě 70 let od svržení atomových pum na tato města.

5. 8. 2015 Vše

Eliška Siblíková (Twiggi) a Christopher-Alexander De La Cruz (Šaman), to jsou jména a přezdívky českých skautů, kteří zítra navštíví japonská města Nagasaki a Hirošimu a zúčastní se pietního aktu k uctění památky obětí svržení atomových bomb.

Eliška Siblíková (Twiggi) a Christopher-Alexander De La Cruz (Šaman), to jsou jména a přezdívky českých skautů, kteří zítra navštíví japonská města Nagasaki a Hirošimu a zúčastní se pietního aktu k uctění památky obětí svržení atomových bomb.

Celkem 150 skautů a skautek z celého světa, jejichž země se účastní 23. Světového skautského setkání v japonské prefektuře Jamaguči  se účastní obřadů Hiroshima Peace Memorial a Nagasaki Peace Forum. Tento rok si připomínáme 70. výročí jaderného bombardování měst Hirošima a Nagasaki. Připojení se k pietním akcím si klade za cíl prohloubit povědomí skautů o úctě k životu a významu zájmu o své okolí, což je také součástí skautského slibu a zákona.

V průběhu programu účastníci navštíví Park Míru v Hirošimě a připojí se spolu s místními obyvateli k modlitbě za ty, kteří přišli o život při jaderném útoku, jakož i za mír ve světě. Skauti a skautky z Hirošimy, Skautské japonské asociace a zahraniční účastníci Jamboree se také budou podílet na dobrovolnických aktivitách, které zahrnují distribuci květin a průvodcovské služby při slavnostním programu a obřadech.

Jedním z takových je obřad zasvěcení papírových origami jeřábů u Dětského památníku Míru. Každý skaut účastnící se na Jamboree programu Mír v Hirošimě byl vyzván k výrobě těchto jeřábů. Podle staré japonské legendy, kdo poskládá 1000 papírových jeřábů nebo závěsných skládanek senbazuru, je oprávněn mít zvláštní přání. Legenda praví, že toto gesto bude odměněno, pokud je smyslem přání mír, štěstí a naděje. Skauti se inspirovali příběhem Sadako Sasaki, japonské dívky, která ve dvou letech přežila bombardování svého města.

Druhý mírový happening  se současně koná v Nagasaki, zde se skauti budou účastnit zejména přednášek a debat. Vyslechnou si příběh o bombardování města, spolu s místními mladými lidmi budou diskutovat o vizích a cestách ke světovému míru a také navštíví Park Míru a Muzeum Míru v Nagasaki.

Celé setkání Jamboree 2015 se nese v duchu mírového poselství a mezinárodního přátelství. Skauti na Jamboree ukazují celému světu základní myšlenky skautingu – přátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo náboženského vyznání. Symbolem setkání je japonský znak „和“ a motto „Duch jednoty“. Znak „和“ (WA) v japonštině symbolizuje právě jednotu, harmonii, spolupráci, přátelství a mír. Jamboree pořádají skauti na různých místech světa již od roku 1920 pravidelně po čtyřech letech.

Více o světovém skautském Jamboree 2015 najdete na stránkách http://jamboree.cz/.

Fotografii Elišky Siblíkové vezoucí tisíc papírových jeřábů do Hirošimy si můžete stáhnout na https://www.flickr.com/photos/skaut/sets/72157656391210129.

Junák – český skaut má více než 53 tisíc členů a je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Skauting je největší hnutí pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Více na www.skaut.cz.  

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

GSM 604 867 970

jitka.taussikova@junak.cz