Najít kamarády
zažít dobrodružství

Zesnul Jiří Navrátil – hrdina, politický vězeň a největší skautská osobnost postkomunistické Evropy

17. 1. 2017 Vše

16. ledna ve věku 93 let, po krátké nemoci a dlouhém životě s rovnou páteří zemřel Jiří Navrátil, překladatel, publicista, starosta Junáka – českého skauta v 90. letech, do posledního dne aktivní 1. místostarosta. První držitel nejvyššího světového skautského vyznamenání ze zemí za “železnou oponou”.

16. ledna ve věku 93 let, po krátké nemoci a dlouhém životě s rovnou páteří zemřel Jiří Navrátil, překladatel, publicista, starosta Junáka – českého skauta v 90. letech, do posledního dne aktivní 1. místostarosta. První držitel nejvyššího světového skautského vyznamenání ze zemí za “železnou oponou”. Vyrůstal v oddíle Jaroslava Foglara a za účast v protinacistickém odboji byl vyšetřován gestapem. Komunisty za pokus o státní převrat odsouzen na 20 let za velezradu. Strávil 11 let v uranových dolech v Jáchymově a dalších věznicích. Člověk hluboce inspirující všechny, kteří se s ním potkali. Člověk s nezlomným demokratickým přesvědčením.

Na nejrůznějších místech Česka se včera spontánně scházeli skauti a skautky a zapalovali svíčky za Jiřího Navrátila. Jeho odchod je ztrátou jedné z největších osobností nejen českého, ale i evropského skautingu. Jiří Navrátil byl i přes svůj vysoký věk stále aktivním členem skautského hnutí a věnoval se výchově a předávání zkušeností mladým skautským vedoucím. Do poslední chvíle se podílel vedení skautské organizace. Veřejně komentoval společenské dění. 

“V životě Jiřího Navrátila se odrážejí dějiny českého národa i českého skautingu. Byl vzorem a inspirací nejen pro skauty a skautky, ale i pro jejich vedoucí, vždy překvapoval svou schopností přirozeně překonávat generační rozdíly. Byl to člověk s věrností demokratickým ideálům a přesvědčením o osobní zodpovědnosti každého z nás za svět kolem. Byl skautskou osobností světového rozměru,” popisuje význam Jiřího Navrátila pro skauty Josef Výprachtický starosta Junáka – českého skauta.

Skautky a skauti, spolu s rodinou a přáteli, se s Jiřím Navrátilem rozloučí v neděli 22. ledna v 16 hodin v Praze v kostele Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické náměstí 4.

JUDr. Jiří Navrátil (10. září 1923 Lipsko – 16. leden 2017 Praha) byl český překladatel, publicista, politický vězeň a významný český skaut. Narodil se v rodině českého konzula v německém Lipsku. Zažil všechny tři zákazy českého skautingu a jeho obnovení.

V roce 1937 vstoupil do oddílu, který vedl spisovatel Jaroslav Foglar. Po zákazu skautingu v roce 1940 byl členem protinacistického odboje. V roce 1944 jej a další skautské vedoucí zatklo Gestapo. Za pomoci morseovky se jim podařilo domluvit na jednotné výpovědi a většina z nich tak nakonec neskončila v koncentračním táboře, ale v pracovních oddílech. Jiří Navrátil však brzy uprchl, do konce války se skrýval a plně se věnoval ilegální činnosti. V květnu 1945 se aktivně zúčastnil Pražského povstání.

Od roku 1945 studoval na právnické fakultě, ale po protestním pochodu vysokoškoláků na Hrad byl hned 25. února 1948 ze studií vyloučen.

V roce 1949 se spolu s dalšími skauty zapojil do pokusu o protikomunistický převrat. Tajná policie v den akce téměř všechny skauty pozatýkala. Komunisté s nimi uspořádali tzv. skautský proces, Jiří Navrátil byl odsouzen na 20 let za velezradu. Několik let strávil v jáchymovských uranových dolech, kde okamžitě zde založili tajný skautský oddíl, který vyvíjel rozsáhlou činnost. Přes zákaz psacích potřeb získával zprávy, organizoval spojení s rodinami, posílal dopisy, sháněl léky, pomáhal spoluvězňům ve špatném psychickém stavu, organizoval tajné mše, přednášky, jazykový kurz. Jiří Navrátil zde dokonce založil „vydavatelství“, v němž vyšlo osmnáct svazků vůbec prvních českých samizdatů. Později trest absolvoval také v dalších věznicích. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960.

Po návratu z vězení pracoval jako čistič bazénů a údržbář. Vedle toho se živil překlady z němčiny, angličtiny a francouzštiny, přispíval do novin a časopisů jako tzv. volný novinář. Pro nakladatelství Odeon přeložil řadu knih.V roce 1968 se podílel na znovuobnovení skautingu v Československu a byl zvolen do náčelnictva Junáka.Při třetí obnově skautingu v roce 1989 se stal zahraničním zpravodajem a členem Ústřední rady Junáka a v roce 1992 byl zvolen starostou, od počátku tisíciletí až do své smrti byl 1. místostarostou Junáka – českého skauta.

Jiřímu Navrátilovi jako prvnímu člověku z postkomunistické Evropy, udělila Světová organizace skautského hnutí nejvyšší světové skautské vyznamenání Bronzový vlk. Jiří Navrátil je také držitelem vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR za činnost ve 2. a 3. odboji a Medaile T. G. M.

Více na Wikipedie – Jiří Navrátil nebo http://www.pametnaroda.cz/story/navratil-jiri-1923-1184.

Jiří Navrátil v médiích:

·       https://magazin.aktualne.cz/v-oddile-me-vedl-foglar-zazil-jsem-gestapo-i-11-let-zalare-z/r~19c98780271511e69966002590604f2e/

·       Reportéři ČT – Století Jiřího Navrátila

·       http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1608571-politici-jdou-s-davem-masaryk-sel-proti-rika-skaut-bronzovy-vlk

Fotografie k volnému užití naleznete zde (zdroj: Junák – český skaut): http://bit.ly/fotoJiriNavratil

Popisky k fotogalerii Jiřího Navrátila:

1. Jiří Navrátil se narodil 10. 9. 1923 v Lipsku, ale brzy se přestěhoval do pražských Dejvic (na snímku vlevo). 

2. Začal skautovat v Praze ve 13 letech, později v Bučovicích, kde prožil na táboře jeho zrušení nacisty (na snímku uprostřed).

3. Po návratu do Prahy vstoupil do 2. oddílu vedeného Jaroslavem Foglarem a jeho první skautská výprava  směřovala na Kozí hřbety (v tričku s lilií).

4. Dvojce zůstal věrný i po zákazu skautingu a s Jaroslavem Foglarem (druhý zprava) se vydával na časté výlety (vlevo). 

5. Se členy oddílu se zúčastnil i nahrávání Rychlých šípů na gramofonové desky, kde se podílel i na režii (druhý zleva).

6. Po 2. světové válce založil vodní Dvojku a stal se jejím kapitánem.

7. Provázel i světovou skautskou náčelní, manželku zakladatele skautingu R. B. Powella, Lady Baden Powell při její návštěvě Československa v roce 1946 (vpravo).

8. V roce 1948 musel opustit studium práv, stal se jedním z aktérů pokusu o protikomunistický převrat a odseděl si 11 let v komunistických kriminálech.

9. Po návratu s vězení se živil jako čistič bazénů a údržbář v Parku kultury a oddechu.

10. V roce 1968 obnovil činnost vodní Dvojky a podílel se na jejím vedení (druhý zleva).

11. Po roce 1970 se živil jako překladatel a novinář (vpravo).

12. V roce 1992 se stal starostou a posléze místostarostou Junáka – českého skauta a tuto funkci vykonával do posledních dnů.

Pro více informací či zájmu o účast na smutečním rozloučení se na nás obraťte.

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Junák – český skaut

GSM: 604 867 970

jitka.taussikova@skaut.cz