Najít kamarády
zažít dobrodružství

Zesnula Vlasta Macková, čestná náčelní Junáka – českého skauta

19. 4. 2017 Vše

V úterý 18. 4. odešla v nedožitých 97 letech nositelka bronzové medaile dívčí skautské organizace WAGGGS, držitelka nejvyššího českého ocenění udělovaného skautkám, Řádu Stříbrného trojlístku a členka Svojsíkova oddílu, Vlasta Macková.

Zesnula Vlasta Macková, čestná náčelní Junáka – českého skauta

V úterý 18. 4. odešla v nedožitých 97 letech nositelka bronzové medaile dívčí skautské organizace WAGGGS, držitelka nejvyššího českého ocenění udělovaného skautkám, Řádu Stříbrného trojlístku a členka Svojsíkova oddílu, Vlasta Macková.

Vlasta Macková, rozená Litochlebová, se narodila 5. května 1920 v České Třebové. Od dětství vyrůstala se skautingem, její otec se stal okresním zpravodajem Junáka – českého skauta, maminka pomáhala vést dívčí oddíl v Hradci Králové, kam se ve 30. letech rodina přestěhovala. V roce 1931 se zúčastnila Slovanského jamboree v Praze, později i podobných setkání v Polsku a Jugoslávii. V roce 1937 byla vybrána jako delegátka českých skautek na Stříbrné jubileum amerických skautek. Zde navázala doživotní mezinárodní kontakty i přátelství. V roce 1939 se rodina přestěhovala do Prahy, kde Vlasta začala navštěvovat Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Do školy ale chodila jen několik týdnů, neboť v říjnu 1939 byly vysoké školy zavřeny. Za války absolvovala abiturientský ekonomický kurz a také přispívala do časopisu Zákon mládí. Ihned po osvobození v květnu 1945 se Vlasta hlásila jako dobrovolnice na ošetřovně. Tehdejší skautská náčelní Vlasta Koseová ji oslovila s nabídkou dělat tajemnici dívčího kmene a později i zahraniční zpravodajku, obě nabídky Vlasta Macková přijala.

Věnovala se také pořádání lesních škol, navazování a udržování zahraničních kontaktů. Po zákazu Junáka – českého skauta v roce 1950 se věnovala rodině, ale dál udržovala bohatou korespondenci se svými zahraničními přáteli. V období tzv. Pražského jara v roce 1968 se stala v obnoveném Junáku – českém skautu českou náčelní a federální místonáčelní skautek, bohužel pouze na dva roky, jelikož v roce 1970 byla činnost organizace opět zakázána. V roce 1989 Vlasta opět pomáhala s obnovou a do roku 1992 byla náčelní skautek. Snažila se především o zapojení českého skautingu do světových organizací, zúčastnila se mezinárodní konference skautek v Singapuru. V té době jí bylo již 70, takže při dalším sněmu nekandidovala a přenechala místo náčelní mladším. Stala se však čestnou náčelní Junáka – českého skauta a nositelkou Řádu stříbrného trojlístku a dalších ocenění.

Více informací o působení Vlasty Mackové naleznete na stránkách Paměti národa:
http://www.pametnaroda.cz/story/mackova-vlasta-1920-1730