Časopisy - zdarma pro všechny skauty

Skautské časopisy chodí do schránky každému členu Junáka jako benefit k registraci. Jsou rozdělené podle věkových kategorií a tak světlušky, vlčata, skautky i skauti, roveři i dospělí najdou ve svém časopisu zajímavé články a reportáže podle svého věku.

Časopisy pro děti jsou celkově koncipovány tak, aby podporovaly dětskou aktivitu a tvořivost. Povzbuzují k účasti v anketách a kromě poutavého čtení v nich děti najdou kvízy, hádanky, soutěže a vedoucí je mohou využívat i při oddílové činnosti. Dospělí mají možnost dozvědět se novinky z hnutí nebo si přečíst rozhovory se skautskými osobnostmi i lidmi z veřejného života.

Časopisy vychází 5x do roka a nejnovější čísla jsou vždy online ke stažení.

Pro skautyEnglish