Skautů a skautek už 12 let přibývá! 7 důvodů, proč zažívá skauting v Česku zlaté časy

Jihlavu, Frýdek-Místek nebo Opavu, tak velká města by zaplnili všichni skauti a skautky České republiky. Podle právě uzavřeného sčítání je jich více než 60 000, za posledních dvanáct let u nás přibylo 20 000 skautů a skautek. Od roku 2006 jejich počet kontinuálně stoupá a celkový nárůst členské základny od tohoto roku přesáhl padesát procent. Junák – český skaut tak potvrzuje své postavení největší výchovné organizace pro děti a mládež v ČR.

Autor: Štěpán Hašek

V České republice v současné chvíli funguje 2 147 skautských oddílů, které každoročně uspořádají více než 1 000 táborů pro bezmála než 30 000 dětí. Členů a členek Junáka – českého skauta je 60 522, 41 083 z nich jsou děti a mladí lidé do 18 let (uzavřeno k 31. 1. 2018). Meziroční nárůst byl loni nejvyšší od roku 2006, šlo o 2 682 nových členů a členek. O činnost oddílů a potřebné zázemí se starají tisíce skautských dobrovolníků a dobrovolnic. Vedoucí pracují s dětmi ve svém volném čase a každý rok stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů.

Craig Turpie, předseda Světového skautského výboru a představitel padesátimilionové skautské organizace úspěch českého skautingu komentuje takto: „Mladí lidé dobře ví, co stojí za to, a očividně více než kdykoli předtím na skautingu oceňují zábavu, hry a dobrodružství v přírodě, díky kterým získávají znalosti a dovednosti využitelné po celý život. Díky podpoře mnoha dospělých dobrovolníků a dobrovolnic přináší mladí skauti a skautky pozitivní dopad na společnost, na lokální, národní i mezinárodní úrovni, jako součást největšího výchovného hnutí s více než 50 miliony členů a členek po celém světě.Ve Světovém skautském výboru máme radost, že Junák – český skaut jde příkladem a těšíme se, že i do budoucna se bude rozšiřovat a dostane se k dalším mladým lidem po celém Česku.”

Proč se skautingu v Česku tak daří? Třeba díky těmto 7 důvodům:

  1. Těšíme se důvěře rodičů
  2. Připravujeme dětem atraktivní program
  3. Máme dobrovolníky k nezaplacení
  4. Nabízíme vzdělávání i seberealizaci
  5. Využíváme jedinečnou kombinaci pedagogických přístupů
  6. Pomáháme zažít dobrodružství i v zahraničí
  7. Učíme dovednostem, se kterými se člověk neztratí

1. Těšíme se důvěře rodičů

Autor: Prokop Laichter

Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost skaut poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať má mimořádný talent nebo je plaché či trochu nemotorné. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky a nabídne mu příležitost celostního rozvoje ve společenství kamarádů, kteří se umí navzájem podpořit.

Podle renomované agentury Ipsos si veřejnost spojuje se skautingem hlavně rozvoj samostatnosti, tvořivosti, schopnosti týmové spolupráce nebo řešení problémů. 89 % lidí si myslí, že člověk ve skautu prožije spoustu zážitků a dobrodružství a více než 80 % rodičů by své potomky podpořilo v zájmu o vstup do skautského oddílu. Rodiče se nemusí bát ani tak náročných situací, jako jsou letní tábory - díky skautu totiž jejich děti odjíždí do kolektivu, který dobře znají.

„Se ženou Pavlínou usilujeme o to, aby se naše děti vyvíjely v radostném prostředí a posilovaly důležité dovednosti pro život: spolupráci, kritické myšlení, řešení problémů. Na skautu se nám také líbí vrstevnické učení, že jsou často v přírodě a o letních prázdninách tráví samostatně 14 dnů na táboře,” vysvětluje skautský rodič Stanislav Komínek důvody, proč dal obě dcery do skautského oddílu ve svém rodném Blansku.

2. Připravujeme dětem atraktivní program

Autor: Prokop Laichter

Ve skautu na kluky a holky čeká dobrodružství v přírodě i mimo ni, pohyb, hry a aktivity, během nichž se učí a všestranně rozvíjí, aniž by si toho vlastně všimli. Skauting se samozřejmě neustále vyvíjí a reaguje na současnost. Legendy skautských her běžně odráží populární knížky nebo filmy (Harry Potter, Pán prstenů, komiksy...), v programu se objevují aktuální témata, jako je třeba finanční gramotnost nebo bezpečnost na internetu, a na táborech se můžete setkat s hamakami, dronem nebo nataženou slackline.

I tradiční skautské zkoušky - odborky, které slouží k rozvoji specializovaných znalostí a dovedností v nějaké konkrétní oblasti, prošly v posledních letech aktualizací. Zatímco v roce 1915 se skauti snažili získat odborku Lyžař (lyže byly v té době velkou novinkou), dnes usilují o důkaz, že jsou dobrým Geocacherem, Smartphonistou nebo Ajťákem. Úpravy programu odráží snahu, aby si děti ze skautu odnesly i dnes tak oceňované měkké dovednosti, například schopnost vést diskuzi a argumentovat, zorganizovat si práci, dát někomu zpětnou vazbu, odhadnout svoje síly nebo naučit něco ostatní.

Kluci a holky ale nenacházejí ve skautu jen zajímavé aktivity - stejně důležité je totiž i společenství, ve kterém je zažívají. Skaut přináší často přátelství na celý život  a ne nadarmo jej mladí lidé nezřídka označují za svou 'druhou rodinu'. 

3. Máme dobrovolníky k nezaplacení

Autorka: Lucie Horáková

Skauting stojí na stovkách dospělých dobrovolníků, kteří pravidelně a bez nároku na odměnu věnují svůj volný čas výchově dětí a mladých lidí, nebo skautským oddílům zajišťují servis. Podle výzkumu projektu SAFE, který uskutečnila Česká rada dětí a mládeže, by mzda pro všechny skautské dobrovolníky za jeden rok přesáhla jednu miliardu korun.

Skautští dobrovolníci a dobrovolnice mají díky svému zapojení příležitost získat tak užitečné zkušenosti, jako je vedení týmu, práce s motivací, komunikace, řízení financí nebo třeba propagace.

Jak se dají takové zkušenosti využít popsala v rozhovoru pro Deník Daniela Pešková z České spořitelny, nejvýše postavená bankéřka v ČR: „Dělávám si ze sebe legraci, že já kariéru začala budovat už ve skautském oddíle. Moje první manažerská pozice byla vedení družiny, postupně jsem byla i v radě, měli jsme na starosti tábory a vůbec celý ten oddíl jako takový.”

4. Nabízíme vzdělávání i seberealizaci

Autor: Štěpán Hašek

Junák – český skaut klade na své vedoucí vysoké nároky, s cílem udržet kvalitu programu i zajistit bezpečí pro děti. Znalosti si starší skauti a skautky průběžně rozšiřují: první kurzy se nabízejí už dospívajícím rádcům družin, oddíloví vedoucí pak musí složit zkoušku akreditovanou MŠMT. Prokazují u ní například orientaci v pedagogice, psychologii, právu, zdravovědě či metodice.Za rok se v rámci Junáka – českého skauta uspořádá bezmála 200 vzdělávacích akcí, v roce 2016 na nich strávili dospívající a dospělí skauti a skautky 31 284 vzdělávacích osobodnů.

Skauting zároveň nabízí mnoho příležitostí, jak najít oblast, která člověka baví a v níž se chce rozvíjet. A to i těm, kteří hledají jinou náplň, než je práce s dětmi v oddílech. Mají tak například možnost připravovat a řídit velké akce, spolupracovat na metodice, instruktorovat na kurzech, fotografovat skautské události nebo je zachycovat na video. Nebo se třeba starat o fungování Skautských institutů, které sídlí již ve čtyřech městech v ČR.

5. Využíváme jedinečnou kombinaci pedagogických přístupů

Autor: Štěpán Hašek

Ve skautských oddílech se děti setkávají s výrazně odlišným přístupem k výchově, než jaký zažívají ve většině současných škol. Unikátní Skautská výchovná metoda je ověřená více než stoletím praxe. Mezi její navzájem provázané funkční prvky patří například to, že staví výchovu na postojích (hodnotách), že se program často odehrává v přírodě, díky čemuž se i obyčejné prožitky stávají hlubšími, nebo že je založená na činnosti v menších týmech, což napomáhá rozvoji empatie a sociálních vztahů.

„Ve skautu necháváme holky a kluky, aby si maximum věcí zařídili sami a vyzkoušeli na vlastní kůži. Stavíme je do reálných životních situací (vaření na táboře, ošetření simulovaného zranění, zjišťování informací), v nichž si můžou vyzkoušet, co všechno zvládnou, dáváme jim důvěru a oni si tak vytváří zdravé sebevědomí. Rozhodnutí o tom, kdy se co v rámci svého osobního rozvoje naučí, a sebehodnocení, zda to už dost umí, necháváme na nich. Také je učíme, že chyby jsou běžná součást života, jen je potřeba se z nich umět poučit. Při tom všem je podporují dospělí, kteří dohlíží, aby zkoušeli své možnosti a současně to pro ně bylo bezpečné,” shrnuje Denisa Sochorcová, která v Junáku – českém skautu zodpovídá za program.

Skauting někdy slouží i jako inspirace k pedagogickému působení: František Tichý, ředitel vyhlášeného pražského Gymnázia Přírodní škola se hlásí k tomu, že ve své škole využívá prvky skautské výchovy. Například patronaci starších spolužáků (učení se od starších) nebo systém podobný skautské stezce – každý si práci v předmětech rozvrhuje podle sebe a musí do určité doby splnit konkrétní úkoly, přičemž forma záleží na něm. „Škola celá funguje jako velká komunita, analogicky dejme tomu jako skautské středisko. Máme čtyři třídy, to jsou čtyři oddíly a každý oddíl má svoje družinky, to jsou kruhy. Vždy jsem považoval za důležité, aby se děti naučily spolupracovat. Je to zážitek, který dává životu úplně nový rozměr,” uvedl v rozhovoru pro EDUin.

6. Pomáháme zažít dobrodružství i v zahraničí

Autor: Nicolas Mercier

Junák – český skaut je aktivní součástí mezinárodních skautských sítí. Mladí skauti a skautky tak mají mnoho příležitostí, jak poznat skauting v zahraničí a najít skautské přátele z celého světa. Jednou z těch nejbližších je Intercamp v Belgii (květen 2018), Středoevropské jamboree v Maďarsku (srpen 2018) nebo Světové jamboree v USA (léto 2019). Za oceán se skauti chystají vypravit delegaci čítající pětistovku členů a členek.
Během roku vyjíždí řada dobrovolníků na skautské základny v zahraničí, čeští skauti také pravidelně pořádají velké mezinárodní akce akce - tou poslední byl Intercamp v pevnosti Josefov, kam se v roce 2016 sjelo více než 3000 skautů a skautek z mnoha zemí Evropy.

Takto si minulý rok užili starší skauti a skautky mezinárodní akci Moot na Islandu.
A dvě české skautky se dokonce dostaly i na tábor při Zimních olympijských hrách v Jižní Koreji.

7. Učíme dovednostem, se kterými se člověk neztratí

Autor: Foto Havlín

Najít řešení za každé situace, být aktivní a samostatní. Takové schopnosti, stejně jako zkušenosti získané dobrovolnictvím, oceňují pracovníci HR a zaměstnavatelé, jak dokládá výzkum společnosti EDUin. Potvrzuje to i Vítek Koutenský, personální ředitel firmy RACOM: „Ve skautských týmech si mladí lidé udělají vlastně takovou manažerskou maturitu - pracují s termíny a úkoly, učí se motivovat ostatní, hledat jejich silné i slabé stránky nebo ideální roli ve skupině. Hodně se naučí také při komunikaci s rodiči. Umění přemýšlet o tom, co říkáte, i o tom, co vaše protistrana vlastně slyší, to se nepochybně hodí téměř v jakémkoli zaměstnání. Tohle všechno se dá u pohovoru tzv. prodat.”

Skautingem prošla celá řada osobností vynikajících ve velmi různorodých oblastech: spisovatelka Kateřina Tučková, vědkyně Helena Illnerová, architekt David Vávra, šéfredaktor Týdeníku Respekt Erik Tabery, herečka Aňa Geislerová, ředitel nadace Dobrý anděl Petr Sýkora, soudce Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš, fotograf Tomáš Třeštík, farář z Neratova Josef Suchár nebo sportovkyně Barbora Špotáková.

Autoři fotografií: Štěpán Hašek (1, 5, 6), Prokop Laichter (2, 3), Lucie Horáková (4), Nicolas Mercier (7) a Foto Havlín (8).

Pro skautyEnglish