Najít kamarády
zažít dobrodružství

Vodní hrad Švihov ožije Obrokem – celostátním setkáním roverů a rangers

17. 9. 2013 Vše

Obrok je skautské setkání pro rovery a rangers mezi 15 a 24 lety. Jedná se o  akci podobnou klasickým festivalům, v tomto případě však se skautským rozměrem. Během pěti dnů se zde můžou účastníci pobavit rozmanitým programem, který zahrnuje například sportovní aktivity, workshopy nebo hudební vystoupení.

Vodní hrad Švihov ožije Obrokem – celostátním setkáním roverů a rangers

foto: Petr Puna

Obrok je skautské setkání pro rovery a rangers mezi 15 a 24 lety. Jedná se o  akci podobnou klasickým festivalům, v tomto případě však se skautským rozměrem. Během pěti dnů se zde můžou účastníci pobavit rozmanitým programem, který zahrnuje například sportovní aktivity, workshopy nebo hudební vystoupení.

Kromě zábavy se navíc přítomní skauti zapojí i do pomoci obci Švihov a okolí. Ruku k dílu přiloží v základní a mateřské škole, diecézní charitě, ale i na samotném hradu nebo v okolních lesích a obcích. Roveři a rangers tak budou jednat v souladu se svým heslem – „Sloužím“.

Sedmý ročník Obroku se uskuteční 18.–22. září v okolí vodního hradu Švihov.

Letos na Obrok dorazí na třináct set skautů, kteří od středy do neděle zaplní víc než pět stovek hangárů a stanů na tábořišti o rozloze šestnácti fotbalových hřišť. V podhradí Švihova tak dočasně vyroste skautské městečko s náměstíčky, krčmou, čajovnami, filmovým i tanečním sálem, odpočinkovou zónou i festivalovým parkem.

Obrok se měl konat již v červnu, ale do naplánovaného harmonogramu zasáhla vyšší moc v podobě povodní, které obrokové tábořiště zatopily. Místo zábavy se tak vrhli mnozí skauti a skautky do práce ve formě pomoci postiženým obětem záplav. Nakonec však roveři a rangers o svou oblíbenou akci nepřijdou.

Více informací najdete na stránkách www.obrok2013.cz.