Kateřina Tučková

spisovatelka, kurátorka

„Skauting pro mě znamená šťastné dětství, navázání řady přátelství, vztahů, které přetrvávají celý život. Naučila jsem se tam hrát fair play a vštípila si principy, které bych chtěla, aby jednou přijaly i mé děti. Patří k nim tolerance, respekt k lidem a úcta k přírodě. A hlavně jsem si ve skautu užila spoustu legrace…“

Tolerance, respekt k lidem a úcta k přírodě

Pro skautyEnglish