Erik Tabery

šéfredaktor časopisu Respekt, nositel Ceny Ferdinanda Peroutky

"Skauting bez nadsázky změnil můj život. Naučil mě totiž samostatnosti, odpovědnosti za druhé, díky němu jsem také získal mnoho kamarádů…

Myšlenka skautingu je nosná

…Především jsem ale díky němu zažil nejedno dobrodružství, na která dodnes rád vzpomínám. Myšlenka skautingu je nosná a podle mě se nikdy nepřežije, protože v sobě kombinuje hodnoty i chytrou zábavu zároveň."

Pro skautyEnglish