Najít kamarády
zažít dobrodružství

Vedení organizace

Fungování celé organizace zajišťuje řada lidí, organizační struktura začíná u středisek, která sdružují jednotlivé oddíly. Svou správu mají i jednotlivé kraje.

O celou organizaci se starají lidé, kteří prošli skautskými oddíly a mají skauting rádi. Jsou to mladí lidé, kteří dobře vědí, co skauti a skautky v oddílech potřebují, stejně jako zkušení vedoucí s mnoha léty praxe. Dohromady se snaží zajistit podporu a co nejlepší podmínky dětem i dospělým dobrovolníkům.

Řídí organizaci v souladu s jejími stanovami, rozhodují o jejím dalším směřování i konkrétních krocích.

Poznejte skauting blíže

Proč se stát skautem

Proč se stát skautem

Skauting pomáhá vašemu dítěti být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Více  >

Skautský program

Skautský program

Náplň činností je různorodá a přizpůsobená věku a potřebám dětí.

Více  >

Fakta a čísla

Fakta a čísla

64 383 členů a 2 172 oddílů. Jsme téměř v každém městě.

Více  >

Historie

Historie

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907.

Více  >

Skautské tábory

Skautské tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů.

Více  >

Naše projekty

Naše projekty

Zanechat svět o trochu lepší...

Více  >

Známé osobnosti

Známé osobnosti

Václav Havel, Anna Geislerová, Jiří Menzel, Eva Holubová. Skauti.

Více  >

Vedení organizace

Vedení organizace

Kdo jsme a proč nám na rozvoji skautingu v ČR záleží.

Více  >

Najít nejbližší oddíl pro moje dítě